De IKMF

De International Krav Maga Federation (IKMF) is in 1995 door vooraanstaande Krav Maga-experts opgericht om het zelfverdedigingssysteem Krav Maga wereldwijd bekend te maken. Het is de grootste Krav Maga-organisatie ter wereld en is gevestigd in Israël. De voorzitter is Avi Moyal (Master level 2). Bo van Velzen (Expert level 2) is aangesteld als Country Director van IKMF Nederland.

Dit doet de IKMF:
  • Nieuwe zelfverdedigingstechnieken en lesmethoden ontwikkelen die aansluiten op de praktijk.
  • Opleiden, examineren en bijscholen van onze instructeurs, zodat ze op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van Krav Maga.
  • Centrale examens afnemen bij de cursisten, zodat iedereen dezelfde bewezen technieken gebruikt.
  • Seminars, workshops en cursussen over de hele wereld verzorgen voor uiteenlopende doelgroepen, van burgers en bedrijven tot politie, defensie en persoonsbeveiliging.

Inmiddels is de IKMF in 68 landen vertegenwoordigd en is de organisatie betrokken bij het wekenlijks trainen van ruim 100.000 mensen wereldwijd die om verschillende redenen de trainingen volgen. In tientallen landen is de IKMF actief in het trainen van militaire, politie en security eenheden alsmede het opleiden van instructeurs van deze units. De ervaring en expertise van de IKMF op gebied van krav maga toepassingen binnen het raamwerk van de wet is uniek te noemen, zowel voor burger toepassingen als voor overheidsdiensten.

In haar 20 jarig bestaan heeft de IKMF meer dan een miljoen mensen weerbaar gemaakt en als gevolg daarvan levens gered van hen die middels preventief of fysiek daadkrachtig handelen erger wisten te voorkomen.
Elke organisatie roept dat zij de grootste en de beste zijn, maar hoe bepaal je dat? IKMF is als enige krav maga organisatie officieel partner van de Israëlische overheid verantwoordelijk voor trainingen van alle elite eenheden van politie, veiligheidsdiensten en defensie. Niet af en toe een seminar waarmee organisaties opscheppen, maar structureel in contracten met de overheid, ook in het buitenland. Dit maakt wat de IKMF onderscheidt van alle anderen en waardoor u weet met de enige echte organisatie te maken te hebben. Overheidsinstanties kunnen dit via de Ambassade bevestigd krijgen. IKMF heeft de laatste jaren een enorme voorsprong genomen op andere organisaties door zich te richten op realisme en kwaliteit middels aantrekken van specialisten uit de overheid, daar waar andere organisaties zich richten op groei in de burger sector met zoveel mogelijk inkomsten volgens het ‘Basic fit’ principe.

Graden en examens

Graden

Practitioner / Graduate
Gradaties P1 tot en met P5 zijn de student niveaus en vormen de meerderheid van de Krav Maga gemeenschap. Na P5 volgt G1 tot en met G5. Om het Graduate niveau te bereiken, moet de student een vaardigheid in alle P-niveau technieken beheersen.

Expert
De Expert niveaus hebben vooral betrekking op meer geavanceerde militaire technieken en geavanceerde sparring- en vechtvaardigheden. Mensen die in het bezit van een Expert niveau geven in veel gevallen ook les in andere sectoren, zoals defensie en wetshandhaving in aanvulling op burgers. Om Expert niveau te behalen moet men vaardigheid tonen in alle Practitioner en Graduate technieken en over uitstekende vechtvaardigheden beschikken.

G5 naar Expert 1 – Het behalen van de CIC, Één jaar minimaal tussen de G5 en expert 1 test. 
Voor het behalen van E2 dient men de CIC gedaan te hebben alsmede kids en/of women specialisaties. Twee jaar tussen E1 en E2.
Voor het behalen van E3 dient men VIP security course van de ikmf gedaan te hebben. Drie jaar tussen E2 en E3.
Voor het behalen van E4 dient men Law enforcement course van de ikmf gedaan te hebben. Vier jaar tussen E3 en E4.
Voor het behalen van E5 dient men Militairy instructor course van de ikmf gedaan te hebben. Vijf jaar tussen E4 en E5.

Master
Na Expert 5 is er de rang van Master. Deze rang is echter voorbehouden tot slechts een zeer klein aantal personen en enkel voor hen die hun leven wijden aan Krav Maga en een waardevolle bijdrage hebben geleverd in het Krav Maga onderwijs en het ontwikkelen van het systeem.

Examens

Jouw instructeur bepaalt of jij klaar bent voor een leveltest. De beste en meest realistische tijd die men nodig heeft om te kunnen testen is 9 tot 18 maanden bij 2x per week trainen.

Iedereen traint op eigen niveau en kunnen en daarom kan niet iedereen binnen dezelfde gestelde tijd op gewenst niveau zitten. De instructeur kent de geschiedenis, de groei en ontwikkeling van de student. Hij bereidt jou voor op het vermijden van conflict en indien onvermijdelijk, het snel beindigen van het conflict in jouw voordeel. Het curriculum is een rode draad en een middel om te testen. Krav maga is veel breder en veel meer dan het curriculum. Train al je technieken over links en over rechts, zittend, liggend staand, vanuit verschillende richtingen, etc. Het is dan ook onmogelijk dat iemand binnen enige gestelde tijd klaar is met zijn/haar echte level. 

Iedereen die in een IKMF club traint en IKMF krav maga leert wordt lid van de IKMF-NL, of je nu gaat testen of niet.

Jouw instructeur meldt je aan voor een leveltest. Vanuit de aministratie van de IKMF wordt bekeken of en wanneer je een leveltest kunt doen. We kijken naar de minimale tijd tussen de levels.

Dat geldt ook voor level 1. Voor ikmf geldt de datum dat je bent ingeschreven bij de bond als jouw startdatum en niet de datum dat je bij je club bent gestart, deze behoren n.l. min of meer identiek te zijn. We geven mensen echter 6 weken de tijd om zich in te schrijven zodat ze rustig kunnen beslissen of ze verder gaan met krav maga. Het te laat inschrijven kan dus resulteren in dat je voor de IKMF onvoldoende trainingstijd hebt en niet op kunt gaan voor je level test. We houden rekening met die 6 weken bedenktijd. Op het moment van je leveltest P1 ben je dus minimaal 11 weken lid van de IKMF.

Schrijf je dus meteen in bij aanvang van je clublidmaatschap!

De examens voor de graden P1, P3, P5 worden door je eigen instructeur afgenomen op de school waar je traint. De examens P2, P4 en de G-levels worden op een centrale lokatie in het land afgenomen. Dit examen staat vaak onder leiding van een lid van het Global Instructor Team uit Israël. Je wordt dus niet door je eigen instructeur geëxamineerd. Dit doen we om ervoor te zorgen dat we overal hetzelfde krav maga blijven geven. Eventuele verschillen worden zo in een vroeg stadium ontdekt en kunnen worden gecorrigeerd. Je instructeur bepaalt wanneer je klaar bent om op examen te gaan. Na het behalen van je P1-graad krijg je een diploma, een zogeheten ‘level patch’ voor op je broek en wordt je IKMF-paspoort afgetekend en doorgemeld aan de IKMF. De een traint een uurtje in de week en de ander meerdere uren per week. De tijd tussen de examens is een minimale tijd. Train je een uurtje per week dan geldt een langere trainingstijd voor je level. Reken minimaal 45 lessen eer je je instructeur benadert voor een P1 test en 65 lessen voor elk opvolgend P level en 108 uur voor een G level.

In maanden betekent dit dat er tussen start en P1, 4 maanden minimaal zit. Vanaf P1 t/m P5 er 5 a 6 maanden minimaal zitten bij 3 uur per week trainen. Vanaf P5 t/m G4 geldt een minimale tijd van 9 maanden bij 3 uur per week trainen. Naar G5 en Expert 1 geldt een minimale tijd van 1 jaar. 

IT IS NOT THE PAINT THAT MAKES THE WARRIOR (oud indiaans gezegde) ofwel het is niet de level patch die je redt op straat, maar voldoende krav maga training.

Schuiven naar boven