Beveiliging

Risicoberoepen krijgen te maken met fysiek of verbaal geweld
Met een percentage van 100%
Hier van is seksuele intimidatie
Met een percentage van 20%
Twee op de drie beveiligers is de afgelopen 12 maanden geconfronteerd met agressie of geweld door een externe factor
Met een percentage van 65%

 

In Nederland verzorgen IKMF gecertificeerde instructeurs trainingen die na een intake gesprek naar de wensen van de klant wordt ingevuld. Maatwerk dus. Zorginstellingen, UWV, beveiliging, onderwijs, overheid en semi overheid, etc. 

Het begrip beveiliging is erg breed. Er zijn vele takken van beveiliging actief wereldwijd en ook in Nederland is beveiliging allang niet meer alleen de winkelsurveillant met pet die we vroeger als beveiliger zagen.

We kennen in Nederland inmiddels evenement, horeca, aviation, mobiele, object, persoons beveiliging naast en in combinatie met de vele vormen van technische beveiliging. Beveiligers krijgen in hun werk regelmatig te maken met verbale en/of fysieke agressie. Vaak zijn deze vormen van agressie hetzelfde als waarmee de politie te maken heeft. De bevoegdheden en mogelijkheden van de beveiliger zijn echter volstrekt anders. Hij/zij is vaak alleen, ongewapend, geen middelen om iemand onder controle te brengen of houden en soms onvoldoende werkende communicatie middelen. De beveiliger is meestal ongetraind op het gebied van fysieke vaardigheden. Beveiligers krijgen geen training op regelmatige basis zoals b.v. de politie. Hier laten beveiligingsbedrijven een stuk verantwoording liggen. Zeker in een tijd waarin het respect voor het uniform allang niet meer aanwezig is en soms zelfs agressie oproept. Dit maakt het werk van de beveiliger soms zwaar, uitdagend maar ook gevaarlijk.De agressie is vaak frustratieagressie en gericht tegen het uniform en zelden persoonlijk. Ondanks dat, blijft het wel bedreigend en vervelend en kan het zorgen voor een gevoel van onzekerheid en onveiligheid op het werk. Uiteindelijk kan dit leiden tot ziekteverzuim en ontslag. Hoe kan krav maga een bijdrage leveren aan beveiligers? Het beeld dat we dan beveiligers krijgen die links en rechts mensen aftuigen en in het kruis trappen bij het minste geringste moeten we even bijstellen.

Beveiligers zien zichzelf soms geconfronteerd met agressievelingen voor de balie van een bedrijf of instantie, aan de deur van een horeca gelegenheid, op een festival terrein of stuiten op een heterdaad bij een inbraakmelding. Hoewel de nadruk van het beveiligingswerk ligt op het preventief voorkomen van calamiteiten, ontkom je er niet aan soms ook curatief te moeten handelen. Met name dat laatste vergt ervaring en training. Curatief bij brand is o.a. alarmeren, evacueren en eventueel eerste inzet met kleine blusmiddelen, bij een cafe ruzie ingrijpen en/of bemiddelen, een heterdaad bij een inbraakmelding of overlopen van insluipers bij de brand sluitrondes kan soms gepaard gaan met een aanhouding in afwachting van de komst van de politie.

” better to have it not needing it, than needing it not having it”

Bij fysieke agressie tegen baliepersoneel, horeca bezoekers etc, zul je vaak zelf fysiek moeten instappen. Training in krav maga zelfverdediging op een verantwoordde manier, kan ervoor zorgen dat de beveiliger zelfverzekerder een situatie ingaat en alleen daardoor al adequater handelt en erger voorkomt. Mocht het desondanks toch escaleren zal de beveiliger zichzelf of derden met een minimum aan geweld proportioneel kunnen verdedigen en indien nodig kunnen aanhouden en controleren (heterdaad). Het werk van de beveiliger is erg breed en divers en we gaan te kort door de bocht als we zouden zeggen dat een cursus alles afdekt. Wat u nodig heeft is maatwerk omdat de horeca beveiliger nu eenmaal anders is dan de mobiele surveillant of VIP beveiliger.

Protect & Defend heeft instructeurs die zelf al jaren actief zijn in de beveiligingsector als Horeca Portier.

Hierdoor kunnen wij het maatwerk ontzettend goed vertalen naar de praktijk. Wij, maar ook de beveiligers zijn professionals. We houden in onze trainingen rekening met subsidiairiteit en proportionaliteit. Krav maga is zelfverdediging, het is maatwerk en we bieden oplossingen voor alle beroepsgroepen.

Protect & Defend is trotse partner van SA-INT Security
Schuiven naar boven